Αρχή

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Λεπτομέρειες

Την προηγούμενη Πέμπτη 21-9-2012  έγινε διακοπή της λειτουργίας του δικτύου του ΤΕΙ/Λ λόγω συνεχών πτώσεων τάσης στο ΤΕΙ/Λ ηλεκτροδότησης στην περιοχή

Η κανονική λειτουργία του δικτύου και των δικτυακών υπηρεσιών έχει αποκατασταθεί και παρακολουθείται.