Τελευταία Νέα

28/12/2012
Στην ιστοσελίδα http://www.gunet.gr/10_pr.php θα βρείτε τις προκηρύξεις προσωπικού για έργα του ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται η GUnet. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ...
24/10/2012
Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ στηρίζει την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα και προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης ασύρματης διασύνδεσης 3G...
08/10/2012
Σήμερα το πρωί διαπιστώθηκε αδυναμία πρόσβασης στο δίκτυο του Παραρτήματος Τρικάλων. Το πρόβλημα εντοπίζεται στον κόμβο του ΕΔΕΤ (Ακαδημαϊκό διαδίκτυο)...
24/09/2012
Την προηγούμενη Πέμπτη 21-9-2012  έγινε διακοπή της λειτουργίας του δικτύου του ΤΕΙ/Λ λόγω συνεχών πτώσεων τάσης στο ΤΕΙ/Λ ηλεκτροδότησης στην...
   

Δίκτυο Τηλεφωνίας

Λεπτομέρειες

Η υπηρεσία τηλεφωνίας προσφέρει στους χρήστες του ΤΕΙ Λάρισας τηλεφωνική γραμμή με τριψήφιο εσωτερικό αριθμό κλήσης και 10-ψήφιο αστικό αριθμό κλήσης.

Το τηλεφωνικό δίκτυο προσφέρει μια ευρεία σειρά υπηρεσιών. Συνοπτικά αναφέρουμε:

- Απευθείας δρομολόγηση εισερχόμενης κλήσης σε εσωτερικό τηλέφωνο.
- Εκτροπή κλήσης
- Μεταφορά κλήσης
- Τοποθέτηση κλήσης σε αναμονή
- Συνδιάσκεψη 3 ατόμων
- Αναγνώριση καλούντος
- Υπηρεσία 'ακολούθησέ με'
- Ηλεκτρονικός κατάλογος
- Συντετμημένη επιλογή
- Αυτόματη επανάκληση
- Ταχυδρομείο φωνής

Προσοχή! Κάποιες από τις παραπάνω υπηρεσίες προς το παρόν δεν μπορούν να αξιοποιηθούν από όλους τους τύπους συσκευών που διαθέτουμε.

Σύνδεση στο τηλεφωνικό δίκτυο του ΤΕΙ
Για να αποκτήσει ένας χρήστης νέο αριθμό τηλεφώνου στο δίκτυο του ΤΕΙ Λάρισας και / ή νέα τηλεφωνική συσκευή θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση Νέας σύνδεσης υπολογιστή / τηλεφώνου / fax / και να την παραδώσει στο τηλεφωνικό κέντρο.
Η αίτηση νέας σύνδεσης δημοσιεύεται σε μορφή αρχείου .doc εδώ

Υπεραστικές κλήσεις και κλήσεις προς κινητά
Οι χρεώσεις των τηλεφωνικών μονάδων θα γίνονται ανά χρήστη με βάση τον κωδικό του και θα ελέγχονται (παραγωγή στατιστικών) σε μηνιαία βάση από το τηλεφωνικό κέντρο.

Στους χρήστες κατόχους τηλεφωνικών αριθμών έχει ανατεθεί ένας προσωπικός κωδικός (αυστηρά προσωπικός), τον οποίο και μπορούν να χρησιμοποιούν, προκειμένου να καλέσουν από οποιοδήποτε τηλέφωνο εντός ΤΕΙ.

Για να πραγματοποιήσει υπεραστική κλήση, ο κάτοχος του κωδικού θα πληκτρολογεί στο τηλέφωνο τα εξής:

 #1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Οι αστικές κλήσεις πραγματοποιούνται με πρόθεμα το 0 χωρίς κωδικό χρήστη.

Αναγγελία Βλάβης
Σε περίπτωση που υπάρχει αίτημα (για βλάβη ή επέκταση) θα πρέπει να υποβληθεί στο τηλεφωνικό κέντρο του ΤΕΙ (εσωτ. τηλ. 9) προφορικά ή εγγράφως
Το έγγραφο κοινοποίησης βλάβης δημοσιεύεται σε μορφή αρχείου .doc εδώ  

Η υπηρεσία τηλεφωνίας προσφέρει στους χρήστες του ΤΕΙ Λάρισας τη δυνατότητα αποθήκευσης μηνυμάτων σε θυρίδα Προσωπικού Τηλεφωνητή

Ενεργοποίηση Θυρίδας
Για να αποκτήσει ένας χρήστης προσωπικό τηλεφωνητή στο δίκτυο του ΤΕΙ Λάρισας με τη νέα τηλεφωνική συσκευή θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση Δημιουργίας-Ενεργοποίησης Θυρίδας Προσωπικού Τηλεφωνητή στο Γραφείο του Κου Μπατζογιάννη Θεόδωρου (εσωτ. τηλ. 9)

Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Voice Mail
Σε περίπτωση που το παραπάνω αίτημα (για ενεργοποίηση της θυρίδας) υποβληθεί, διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες ρυθμισης και λειτουργίας του Προσωπικού Τηλεφωνητή που δημοσιεύονται σε μορφή αρχείου .pdf εδώ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ALCATEL
Διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας για το Τηλεφωνικό Κέντρο και τις νέες δυνατότητες χρήσης των Τηλεωνικών Συνδέσεων
Το έγγραφο δημοσιεύεται σε μορφή αρχείου .doc εδώ 

   
© Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου ΤΕΙ Λάρισας