Τελευταία Νέα

28/12/2012
Στην ιστοσελίδα http://www.gunet.gr/10_pr.php θα βρείτε τις προκηρύξεις προσωπικού για έργα του ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται η GUnet. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ...
24/10/2012
Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ στηρίζει την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα και προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης ασύρματης διασύνδεσης 3G...
08/10/2012
Σήμερα το πρωί διαπιστώθηκε αδυναμία πρόσβασης στο δίκτυο του Παραρτήματος Τρικάλων. Το πρόβλημα εντοπίζεται στον κόμβο του ΕΔΕΤ (Ακαδημαϊκό διαδίκτυο)...
24/09/2012
Την προηγούμενη Πέμπτη 21-9-2012  έγινε διακοπή της λειτουργίας του δικτύου του ΤΕΙ/Λ λόγω συνεχών πτώσεων τάσης στο ΤΕΙ/Λ ηλεκτροδότησης στην...
   

Πολιτική χρήσης δικτύου

Λεπτομέρειες

Η πολιτική χρήσης του δικτύου είναι συμβατή με αυτή που έχει ορισθεί από το ΕΔΕΤ που είναι και ο πάροχος internet του ΤΕΙ Λάρισας:

 • Οι χρήστες των υπηρεσιών του δικτύου του ΤΕΙ Λάρισας οφείλουν να τηρούν τους γραπτούς και άγραφους εθιμικούς κανόνες που διέπουν τη χρήση του Διαδικτύου και γενικότερα των δικτύων τηλεφωνίας και υπολογιστών. Ετσι δεν επιτρέπεται:
 • Η προσπάθεια παραβίασης (επιτυχής ή όχι) της ασφάλειας (security) υπολογιστικών συστημάτων του ΤΕΙ και τρίτων δικτύων, είτε αυτή η προσπάθεια συνδέεται είτε δεν συνδέεται με απώλεια δεδομένων.
  Η προσπάθεια παραβίασης (επιτυχής ή όχι) του προσωπικού απόρρητου χρηστών διαμέσου του δικτύου του ΤΕΙ.
 • Η επίθεση (επιτυχής ή όχι) με σκοπό την άρνηση παροχής υπηρεσίας (denial-of-service attacks) του ΤΕΙ και τρίτων δικτύων.
 • Η υπερφόρτωση και η μη λελογισμένη χρήση των υπολογιστικών και δικτυακών πόρων του ΤΕΙ ή άλλων δικτύων
 • H αποστολή μαζικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς κάτι τέτοιο να ζητηθεί από τους παραλήπτες (E-Mail spam).
 • Η χρήση των δικτυακών πόρων και των υπολογιστικών συστημάτων που οδηγεί σε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια και τις σχέσεις της χώρας με τρίτες χώρες.
 • Η χρήση των δικτυακών πόρων και των υπολογιστικών συστημάτων για εμπορικές ή άλλες δραστηριότητες ξένες με τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα του ΤΕΙ.
 • Η χρήση των δικτυακών πόρων και των υπολογιστικών συστημάτων για παράνομες δραστηριότητες.
 • Η χρήση των δικτυακών πόρων για παραβίαση (με παραγωγή, δημοσίευση ή διακίνηση υλικού) των πνευματικών δικαιωμάτων (copyrights) των δικαιούχων.

  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, το ΤΕΙ Λάρισας έχει δικαίωμα, μετά από κατάλληλη προειδοποίηση, να αναστείλει τη σύνδεση του παραβαίνοντος μέχρι αυτός να συμμορφωθεί.

   
© Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου ΤΕΙ Λάρισας