Τελευταία Νέα

28/12/2012
Στην ιστοσελίδα http://www.gunet.gr/10_pr.php θα βρείτε τις προκηρύξεις προσωπικού για έργα του ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται η GUnet. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ...
24/10/2012
Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ στηρίζει την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα και προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης ασύρματης διασύνδεσης 3G...
08/10/2012
Σήμερα το πρωί διαπιστώθηκε αδυναμία πρόσβασης στο δίκτυο του Παραρτήματος Τρικάλων. Το πρόβλημα εντοπίζεται στον κόμβο του ΕΔΕΤ (Ακαδημαϊκό διαδίκτυο)...
24/09/2012
Την προηγούμενη Πέμπτη 21-9-2012  έγινε διακοπή της λειτουργίας του δικτύου του ΤΕΙ/Λ λόγω συνεχών πτώσεων τάσης στο ΤΕΙ/Λ ηλεκτροδότησης στην...
   

Υπηρεσία Καταλόγου (LDAP)

Λεπτομέρειες

Το ΚΕ.Δ.Δ. του ΤΕΙ/Λ έχει θέσει σε λειτουργία υπηρεσία καταλόγου (directory services). Το λογισμικό που χρησιμοποιείται στους εξυπηρετητές LDAP είναι λογισμικό ανοικτού κώδικα (Open Ldap).

Ο εξυπηρετητής LDAP χρησιμοποιείται ως η κεντρική βάση αποθήκευσης των στοιχείων ταυτότητας (Λογαριασμών) των χρηστών και παρέχει λειτουργίες ταυτοποίησης χρήστη για μίας σειρά από υπηρεσίες που παρέχονται από το δίκτυο του ΤΕΙ/Λ.

Οι υπηρεσίες αυτές είναι:

  • Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (e-mail)
  • Μεταφορά και διατήρηση αρχείων (FTP)
  • Προσωπικές Ιστοσελίδες
  • Πρόσβαση στο Internet  από το τηλεφωνικό δίκτυο (Dial - Up)
  • Πρόσβαση στο Ασύρματο Τοπικό Δίκτυο
  • Υπηρεσία Διαχείρισης και Διακίνησης Εγγράφων (Μόνο για το προσωπικό)

Τα στοιχεία χρήστη που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση είναι το Ονομα Χρήστη (Username) και ο Κωδικός Πρόσβασης (Password).

Ο χρήστης αποκτά λογαριασμό (Account) μετά από αίτησή του προς το ΚΕ.Δ.Δ. Δικαίωμα απόκτησης λογαριασμού και χρήσης των υπηρεσιών του Δικτύου που απαιτούν ταυτοποίηση χρήστη, έχουν οι εκπαιδευτικοί (τακτικοί και ωρομίσθιοι), οι Διοικητικοί υπάλληλοι (μόνιμοι και συμβασιούχοι), το Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό και οι τεχνικοί εργαστηρίων, οι εξωτερικοί συνεργάτες που συμμετέχουν σε ερευνητικά και λοιπά προγράμματα του ΤΕΙ/Λ και οι σπουδαστές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) για το διάστημα που διαρκούν οι σπουδές τους.

Μέσω της υπηρεσίας καταλόγου είναι επίσης δυνατή η αναζήτηση στοιχείων επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου/fax ή ηλεκτρονική δ/νση - email). των χρηστών του ΤΕΙ/Λ.

   
© Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου ΤΕΙ Λάρισας