Τελευταία Νέα

28/12/2012
Στην ιστοσελίδα http://www.gunet.gr/10_pr.php θα βρείτε τις προκηρύξεις προσωπικού για έργα του ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται η GUnet. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ...
24/10/2012
Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ στηρίζει την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα και προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης ασύρματης διασύνδεσης 3G...
08/10/2012
Σήμερα το πρωί διαπιστώθηκε αδυναμία πρόσβασης στο δίκτυο του Παραρτήματος Τρικάλων. Το πρόβλημα εντοπίζεται στον κόμβο του ΕΔΕΤ (Ακαδημαϊκό διαδίκτυο)...
24/09/2012
Την προηγούμενη Πέμπτη 21-9-2012  έγινε διακοπή της λειτουργίας του δικτύου του ΤΕΙ/Λ λόγω συνεχών πτώσεων τάσης στο ΤΕΙ/Λ ηλεκτροδότησης στην...
   

Συγχρονισμός Ωρας (NTP)

Λεπτομέρειες

Η υπηρεσία συγχρονισμού παρέχει υψηλής ακρίβειας ώρα UTC και συνιστάται η χρήση της σε όλους τους υπολογιστές. Από την ώρα UTC εύκολα προκύπτει και η ώρα EET (Eastern European Time, UTC+2) και EEST (Eastern European Summer Time, UTC+3) που είναι τα εθνικά πρότυπα χρόνου στην Ελλάδα.

Η υπηρεσία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο NTP (Network Time Protocol) και παρέχει συγχρονισμό σε UTC μέσω του Stratum 3 εξυπηρετητή ntp.teilar.gr.

   
© Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου ΤΕΙ Λάρισας