Τελευταία Νέα

28/12/2012
Στην ιστοσελίδα http://www.gunet.gr/10_pr.php θα βρείτε τις προκηρύξεις προσωπικού για έργα του ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται η GUnet. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ...
24/10/2012
Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ στηρίζει την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα και προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης ασύρματης διασύνδεσης 3G...
08/10/2012
Σήμερα το πρωί διαπιστώθηκε αδυναμία πρόσβασης στο δίκτυο του Παραρτήματος Τρικάλων. Το πρόβλημα εντοπίζεται στον κόμβο του ΕΔΕΤ (Ακαδημαϊκό διαδίκτυο)...
24/09/2012
Την προηγούμενη Πέμπτη 21-9-2012  έγινε διακοπή της λειτουργίας του δικτύου του ΤΕΙ/Λ λόγω συνεχών πτώσεων τάσης στο ΤΕΙ/Λ ηλεκτροδότησης στην...
   

Υπηρεσία Ονομάτων Χώρου (DNS)

Λεπτομέρειες

ο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου διαχειρίζεται το σύνολο των IP δ/νσεων που έχουν δεσμευτεί για χρήση στο εσωτερικό δίκτυο του ΤΕΙ/Λ. Πρόκειται για τις παρακάτω 9 C-Classes:

195.251.124.0, 195.251.125.0, 195.251.126.0, 195.251.127.0

194.42.50.0, 194.42.51.0, 194.42.52.0, 194.42.53.0, 194.42.54.0

Το ΚΕ.Δ.Δ. έχει κατοχυρώσει στον Εθνικό καταχωρητή ονομάτων  (GR-HOSTMASTER) και έχει την ευθύνη της χρήσης του ονόματος χώρου (domain name) του δικτύου του ΤΕΙ/Λ - teilar.gr.

Εχουν κατασκευαστεί υποπεριοχές ονομάτων χώρου (Local Level Domains) για τα παρακάτω τμήματα (υποδίκτυα) του Δικτύου:

  • Κεντρική Βιβλιοθήκη (lib.teilar.gr)
  • Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας (sdo.teilar.gr)
  • Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (seyp.teilar.gr)
  • Σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίας (steg.teilar.gr)
  • Σχολή Τεχνολόγων Εφαρμογών (stef.teilar.gr)
  • Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (cs.teilar.gr)
  • Παράρτημα Καρδίτσας (forestry.teilar.gr)

Η υπηρεσία DNS υποστηρίζεται από 2 εξυπηρετητές DNS (πρωτεύοντα και δευτερεύοντα) που λειτουργούν στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου. Στους εξυπηρετητές τηρούνται και ενημερώνονται τα αντίστοιχα αρχεία (zone files) των υποπεριοχών του δικτύου.

Το ΚΕ.Δ.Δ αποδίδει ονόματα ή ψευδώνυμα  (aliases) σε Η/Υ του δικτύου μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και αφού έχει εξεταστεί κατά περίπτωση η σκοπιμότητα απόδοσης του ονόματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

   
© Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου ΤΕΙ Λάρισας