Τελευταία Νέα

28/12/2012
Στην ιστοσελίδα http://www.gunet.gr/10_pr.php θα βρείτε τις προκηρύξεις προσωπικού για έργα του ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται η GUnet. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ...
24/10/2012
Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ στηρίζει την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα και προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης ασύρματης διασύνδεσης 3G...
08/10/2012
Σήμερα το πρωί διαπιστώθηκε αδυναμία πρόσβασης στο δίκτυο του Παραρτήματος Τρικάλων. Το πρόβλημα εντοπίζεται στον κόμβο του ΕΔΕΤ (Ακαδημαϊκό διαδίκτυο)...
24/09/2012
Την προηγούμενη Πέμπτη 21-9-2012  έγινε διακοπή της λειτουργίας του δικτύου του ΤΕΙ/Λ λόγω συνεχών πτώσεων τάσης στο ΤΕΙ/Λ ηλεκτροδότησης στην...
   

Βλάβη μεταγωγέα δικτύου

Λεπτομέρειες

Σήμερα το πρωϊ 2-7-2012 διαπιστώθηκε διακοπή της λειτουργίας του δικτύου δεδομένων σε εργαστήριο του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων που βρίσκεται στον χώρο του Αγροκτήματος και στον Παιδικό σταθμό λόγω βλάβης μονάδας ενεργού εξοπλισμού δικτύου (switch).


Η βλάβη θα αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν.

   
© Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου ΤΕΙ Λάρισας