Τελευταία Νέα

28/12/2012
Στην ιστοσελίδα http://www.gunet.gr/10_pr.php θα βρείτε τις προκηρύξεις προσωπικού για έργα του ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται η GUnet. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ...
24/10/2012
Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ στηρίζει την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα και προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης ασύρματης διασύνδεσης 3G...
08/10/2012
Σήμερα το πρωί διαπιστώθηκε αδυναμία πρόσβασης στο δίκτυο του Παραρτήματος Τρικάλων. Το πρόβλημα εντοπίζεται στον κόμβο του ΕΔΕΤ (Ακαδημαϊκό διαδίκτυο)...
24/09/2012
Την προηγούμενη Πέμπτη 21-9-2012  έγινε διακοπή της λειτουργίας του δικτύου του ΤΕΙ/Λ λόγω συνεχών πτώσεων τάσης στο ΤΕΙ/Λ ηλεκτροδότησης στην...
   

Υπηρεσίες Ασφαλείας

Λεπτομέρειες

ο Κέντρο Διαχείρισης του ΤΕΙ/Λ έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη και υλοποίηση των πολιτικών εκείνων που απαιτούνται για την διασφάλιση της ασφάλειας των συστημάτων, δεδομένων και υπηρεσιών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του κέντρου διαχείρισης δικτύου. Στόχος είναι η αντιμετώπιση των "απειλών" που προέρχονται από εσωτερικές πηγές (εντός του δικτύου του ΤΕΙ/Λ) από και εξωτερικές πηγές (Internet).

Με τον όρο "απειλή" εννοούνται τα παρακάτω:

  • Επιθέσεις τύπου άρνησης υπηρεσιών (Denial of Service attacks) και Port scans,  που μπορούν να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή και παρεμπόδιση της ροής δεδομένων στο δίκτυο.
  • Η εξάπλωση ιών ή άλλων βλαβερών προγραμμάτων.
  • Η παραχώρηση της δυνατότητας πρόσβασης στο δίκτυο και στις υπηρεσίες που απαιτούν ταυτοποίηση χρήστη, σε τρίτους. Οι προσωπικοί κωδικοί των χρηστών είναι αυστηρά προσωπικοί και απαγορεύεται η μεταβίβαση ή μεταπώλησή τους.
  • Η προσπάθεια παραβίασης υπολογιστικών συστημάτων.
  • Η οποιαδήποτε χρήση του δικτύου για εμπορικούς ή κερδοσκοπικούς σκοπούς.
  • Η παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων μέσω διακίνησης υλικού με κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα.
  • Η διάδοση υβριστικών και άλλων πληροφοριών, όπως ρατσιστικό ή πορνογραφικό υλικό.
  • Η μαζική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam) χωρίς να έχει ζητηθεί από τους παραλήπτες.

Για την υλοποίηση των πολιτικών ασφαλείας, χρησιμοποιούνται μία σειρά από εργαλεία (Firewalls, Access Lists, Antivirus, Spam filters) και πραγματοποιούνται καθημερινοί προληπτικοί έλεγχοι στους εξυπηρετητές και στους σταθμούς εργασίας που εποπτεύονται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου, αλλά και σε τμήματα του δικτύου (έλεγχοι φόρτου -  ανάλυση της κίνησης των νησίδων του δικτύου).

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου ενημερώνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα τους χρήστες του δικτύου σχετικά με θέματα ασφάλειας (προστασία από ιούς, επαναφορά των συστημάτων μετά από επίθεση ή παραβίαση κ.λπ) με τη αποστολή ηλεκτρονικών  μηνυμάτων και με την δημοσίευση ανακοινώσεων καθώς και μέσω της τεχνικής υποστήριξης των χρηστών (Help-Desk).

   
© Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου ΤΕΙ Λάρισας