Τελευταία Νέα

28/12/2012
Στην ιστοσελίδα http://www.gunet.gr/10_pr.php θα βρείτε τις προκηρύξεις προσωπικού για έργα του ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται η GUnet. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ...
24/10/2012
Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ στηρίζει την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα και προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης ασύρματης διασύνδεσης 3G...
08/10/2012
Σήμερα το πρωί διαπιστώθηκε αδυναμία πρόσβασης στο δίκτυο του Παραρτήματος Τρικάλων. Το πρόβλημα εντοπίζεται στον κόμβο του ΕΔΕΤ (Ακαδημαϊκό διαδίκτυο)...
24/09/2012
Την προηγούμενη Πέμπτη 21-9-2012  έγινε διακοπή της λειτουργίας του δικτύου του ΤΕΙ/Λ λόγω συνεχών πτώσεων τάσης στο ΤΕΙ/Λ ηλεκτροδότησης στην...
   

Λίστες e-mail

Λεπτομέρειες

ο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί σύστημα λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να διευκολύνεται η επικοινωνία ανάμεσα σε ομάδες χρηστών, που ανήκουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ/Λ ή συμμετέχουν σε ερευνητικές ή άλλες δραστηριότητες του Ιδρύματος.

Μία λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ένας κατάλογος από διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν ένα μήνυμα στέλνεται σε ταχυδρομική λίστα, διανέμονται αντίγραφα του μηνύματος σε κάθε ηλεκτρονική διεύθυνση που βρίσκεται σε αυτή.

Το Κέντρο διαχείρισης δικτύου λειτουργεί προς το παρόν τις παρακάτω λίστες:

  • Λίστα allusers που περιλαμβάνει τις δ/νσεις όλων όσων διαθέτουν λογαριασμό Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ΤΕΙ/Λ. Η λίστα είναι "κλειστή" και μόνο οι διαχειριστές του δικτύου μπορούν να στείλουν μηνύματα σ' αυτή.
  • Λίστα professors. Περιλαμβάνει τις δ/νσεις όλων των εκπαιδευτικών. Δικαίωμα πρόσβασης και αποστολής μηνυμάτων στην λίστα έχουν οι διαχειριστές του ΚΕΔΔ και οι εκπαιδευτικοί μέλη της λίστας.
  • Λ'ίστα staff. Περιλαμβάνει τις δ/νσεις όλων των διοικητικών υπαλλήλων του ΤΕΙ/Λ. Η λίστα είναι "κλειστή" και μόνο οι διαχειριστές του δικτύου μπορούν να στείλουν μηνύματα σ' αυτή
  • Λίστα etp. Περιλαμβάνει τις δ/νσεις των μελών του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού του ΤΕΙ/Λ. Η λίστα είναι "κλειστή" και μόνο οι διαχειριστές του δικτύου μπορούν να στείλουν μηνύματα σ' αυτή.

Παρέχεται η δυνατότητα σε όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του ΤΕΙ/Λ να αιτηθούν τη δημιουργία μίας κλειστής "ιδιωτικής" (μόνο για τα μέλη της) λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι αιτούμενοι για τη δημιουργία μίας λίστας αναλαμβάνουν την διαχείρισή της (moderators) και υποχρεούνται να τηρούν τους παρακάτω γενικούς κανόνες χρήσης των υπηρεσιών επικοινωνίας του δικτύου.

Απαγορεύεται η:

  • Αποστολή - Αποθήκευση πορνογραφικού υλικού (φωτογραφικό, video ή κείμενο).
  • Αποστολή - Αποθήκευση υλικού που θίγει την υπόληψη τρίτων προσώπων.
  • Δυσφήμηση ή συκοφαντία τρίτων προσώπων.
  • Αποστολή - Αποθήκευση εμπορικού ή διαφημιστικού υλικού χωρίς έγκριση.
  • Αποστολή - Αποθήκευση υλικού το οποίο αποτελεί κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Αποστολή - Αποθήκευση κάθε είδους πληροφορίας που δεν σχετίζεται με τον Ακαδημαϊκό προσανατολισμό της υπηρεσίας.

Το κέντρο Διαχείρισης Δικτύου δεν γνωρίζει το περιεχόμενο των μηνυμάτων που διακινούνται σε λίστες που δεν διαχειρίζεται και δεν φέρει καμία ευθύνη γι΄αυτό. To περιεχόμενο, η διαχείριση και η ορθή χρήση των ταχυδρομικών λιστών αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του διαχειριστή της λίστας.

Το ΚΕΔΔ διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε λίστα όταν διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι γενικοί κανόνες ορθής χρήσης όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω.

Οι ενδιαφερόμενοι να δημιουργήσουν λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

   
© Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου ΤΕΙ Λάρισας